Μάθημα 10 – Απλός Ενεστώτας – ŞİMDİKİ ZAMAN

Στην τουρκική τα απαρέμφατα είναι άκλιτες ρηματικές λέξεις, άχρονες και απρόσωπες. Κατά κάποιο τρόπο είναι οι ονομασίες των ρημάτων και σχηματίζονται από το θέμα του ρήματος και την κατάληξη –mak, -mek.  Για κάθε ρήμα υπάρχει ένα καταφατικό και όπως και ένα  αρνητικό απαρέμφατο. Η άρνηση δημιουργείται όταν προσθέσουμε το επίθημα -me- ή -ma- στη ρίζα τού καταφατικού απαρεμφάτου. (-mamak, – memek).

 

Αγαπώ         sevmek

Βλέπω         görmek

Γελώ           gülmek

Διαβάζω      okumak

Εργάζομαι   çalışmak

Θέλω          istemek

Κάνω          yapmak

 

δεν αγαπώ   sevmemek

δε νομίζω    sanmamak

δε σπάω      kırmamak

δεν ξέρω     bilmemek

 

 

ΑΠΛΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ / ŞİMDİKİ ZAMAN

Χρησιμοποιείται για πράξεις  ή ενέργειες που γίνονται την ώρα που μιλάμε, που άρχισαν προ πολλού αλλά συνεχίζονται και στο παρόν ή για σίγουρες πράξεις που θα συμβούν στο σύντομο μέλλον.

Olumlu/ Κατάφαση

Σχηματίζεται με τη χρονική κατάληξη <-iyor,-ıyor,-uyor,-üyor> και τις καταλήξεις του συνδετικού ρήματος  είμαι < -ım, -sın, – , -ız, -sınız, -(lar) >.

Gel – iyor – um

(Θέμα)  (χρονική κατάληξη) (κατάληξη προσώπου)

 

Το τρίτο πρόσωπο ενικού και πληθυντικού, δεν λαμβάνει κατάληξη προσώπου.

 

Seviyorum           (αγαπώ…..)

Seviyorsun

Seviyor-

Seviyoruz

Seviyorsunuz

Seviyorlar

 

•           Εάν το ρήμα λήγει σε φωνήεν, αφαιρούμε το τελικό φωνήεν και κάνουμε την αρμονία με το φωνήεν της λήγουσας.

 

Anlamak —–anlıyorum

İstemek——–istiyorum

Oynamak——oynuyorum

Söylemek—–söylüyorum

 

Soru / ερώτηση

•           Η ερώτηση σχηματίζεται σε όλους τους χρόνους του ρήματος με το ερωτηματικό μόριο < mı, mi, mu, mü>

•           Το ερωτηματικό μόριο γράφεται ξεχωριστά από το ρήμα ή τη λέξη αλλά ακολουθεί τον κανόνα της φωνηεντικής αρμονίας.

Seviyor  muyum?

Seviyor  musun?

Seviyor mu?

Seviyor muyuz?

Seviyor musunuz?

Seviyorlar mı?

Οlumsuz/ άρνηση

•           Η άρνηση σχηματίζεται με το επίθημα <mı, mi, mu, mü > η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ του θέματος και της χρονικής κατάληξης.

•           Τονίζεται η συλλαβή πριν  το αρνητικό επίθημα .

Sevmiyorum

Sevmiyorsun

Sevmiyor

Sevmiyoruz

Sevmiyorsunuz

Sevmiyorlar

 

Olumsuz soru / αρνητική ερώτηση

Sevmiyor muyum?

Sevmiyor musun?

Sevmiyor mu?

Sevmiyor muyuz?

Sevmiyor musunuz?

Sevmiyorlar mı?

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr