Μάθημα 16 – Προσωπικές Αντωνυμίες + Πτώσεις

Οι προσωπικές αντωνυμίες συντάσσονται με τις πτώσεις και παίρνουν τις παρακάτω μορφές :

Ονομ.              αιτιατική        γενική         δοτική                τοπική          αφαιρετική

———–            -i hali               -in               – e hali            -de hali          -den hali

Ben                    beni              benim             bana              bende            benden

Sen                    seni              senin              sana               sende            senden

O                        onu              onun               ona                 onda             ondan

Biz                      bizi              bizim               bize                bizde             bizden

Siz                      sizi              sizin                size                 sizde             sizden

Onlar                  onları           onların            onlara             onlarda         onlardan

 

Seni seviyorum.              (Σε αγαπώ)

Onu düşünüyorum.         (Τον σκέφτομαι)

Senden hoşlanıyorum.    (Μου αρέσεις)

 

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr