Μάθημα 17 – Κτήση, Πτώση και Ενεστώτας

Μέχρι το μάθημα αυτό έχουμε μάθει ξεχωριστά την κτήση, τις πτώσεις και τον ενεστώτα.

Στο μάθημα αυτό θα δούμε πως κάνουμε ολοκληρωμένες προτάσεις χρησιμοποιώντας τα όλα μαζί.

Ας θυμηθούμε τις κτητικές καταλήξεις:   -im,      -ım,      -um,     -üm

                                                                     -in,      -ın,       -un,      -ün

                                                                     -i,        -ı,         -u,        -ü

                                                                     -imiz,  -ımız,   -umuz, -ümüz

                                                                     -iniz,   -ınız,    -unuz,  -ünüz

                                                                     -i,        -ı,         -u,        -ü

Benim evim                            arabam

Senin evin                              araban

Onun evi                                 araba

Bizim evimiz                          arabamız

Sizin eviniz                            arabanız

Onların evi                              arabası

 

 

  •  Ας ενώσουμε τις κτητικές αντωνυμίες με τις πτώσεις (πρώτα κτήση μετά πτώση):

 

Αιτιατική:                 Benim evimi                          arabamı

Senin evini                            arabanı

Onun evini                            araba

Bizim evimizi                        arabamızı

Sizin evinizi                          arabanızı

Onların evini                         araba

 

Γενική:

Benim evimin                       arabamın

Senin evinin                         arabanın

Onun evinin                         arabanın

Bizim evimizin                     arabamızın

Sizin evinizin                       arabanızın

Onların evinin                      arabanın

 

Δοτική:

Benim evime                        arabama

Senin evine                          arabana

Onun evine                          arabana

Bizim evimize                      arabamıza

Sizin evinize                        arabanıza

Onların evine                       arabana

 

Τοπική:

Benim evimde                     arabamda

Senin evinde                       arabanda

Onun evinde                       arabanda

Bizim evimizde                   arabamızda

Sizin evinizde                     arabanızda

Onların evinde                    arabanda

 

Αφαιρετική:

Benim evimden                  arabamda

Senin evinden                    arabanda

Onun evinde                       arabanda

Bizim evimizde                   arabamızda

Sizin evinizde                     arabanızda

Onların evinde                    arabanda

 

Και τέλος να δούμε κάποιες προτάσεις με ενεστώτα:

Senin kızını çok seviyorum.    (Αγαπώ πολύ την κόρη σου)

Onun köpeğinden korkuyorum.  (Φοβάμαι από το σκύλο του)

Niko’nun evine gidiyorum.         (Πηγαίνω στο σπίτι του Νίκου)

Evimin odasında çalışıyorum.    (Εργάζομαι στο δωμάτιο του σπιτιού μου)

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr