Μάθημα 20 – Αόριστος του ρήματος είμαι

İMEK GEÇMİŞ ZAMAN- ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΜΑΙ»

Έχουμε μάθει την κλήση του βοηθητικού  ρήματος «είμαι» στον ενεστώτα

iyiyim
iyisin
iyi
iyiyiz
iyisiniz
iyiler

 

Για επανάληψη του σχετικού μαθήματος

 

Τώρα λοιπόν θα μάθουμε τον αόριστο του «είμαι»:

  • Έχει θέση Παρατατικού και φανερώνει άμεση γνώση
  • Κλίνεται ως εξής : İdim, idin, idi, idik, idiniz, idiler
  • Όταν η λέξη λήγει σε σύμφωνο χάνεται το “i” του συνδετικού ρήματος

Yorgun idi – yorgundu

Güzel idi – güzeldi

  • Όταν η λέξη λήγει σε φωνήεν τότε το  “i” μετατρέπεται σε «y»

İyi idi- iyiydi

Neşeli idi- neşeliydi

  • Πρακτικά έχουμε τις καταλήξεις : -dı, -di, -du, -dü

-tı, -ti, -tu, -tü

-ydı, -ydi, -ydu, -ydü

Kατάφαση

Ben yorgundum Ben öğrenciydim Ben gençtim
Sen yorgundun Sen öğrenciydin Sen gençtin
O yorgundu O öğrenciydi          O gençti
Biz yorgunduk Biz öğrenciydik Biz gençtik
Siz yorgundunuz Siz öğrenciydiniz Siz gençtiniz
Onlar yorgundular Onlar öğrenciydiler Onlar gençtiler

 

Άρνηση

Ben yorgun değildim Ben öğrenci değildim Ben genç değildim
Sen yorgun değildin Sen öğrenci değildin Sen genç değildin
O yorgun değildi O öğrenci değildi O genç değildi
Biz yorgun değildik Biz öğrenci değildik Biz genç değildik
Siz yorgun değildiniz Siz öğrenci değildiniz Siz genç değildiniz
Onlar yorgun değildiler Onlar öğrenci değildiler Onlar genç değildiler

 

Ερώτηση

Ben yorgun muydum? Ben öğrenci miydim? Ben genç miydim?
Sen yorgun muydun? Sen öğrenci miydin? Sen genç miydin?
O yorgun muydu? O öğrenci miydi? O genç miydi?
Biz yorgun muyduk? Biz öğrenci miydik? Biz genç miydik?
Siz yorgun muydunuz? Siz öğrenci miydiniz? Siz genç miydiniz?
Onlar yorgun muydular? Onlar öğrenci miydiler? Onlar genç miydiler?

 

Παραδείγματα:

Ben dün akşam çok yorgundum.   (Χθες το βράδυ ήμουν πολύ κουρασμένος/-ή)

Genç kız partide çok güzeldi.          (Η κοπέλα ήταν πολύ όμορφη στο πάρτι)

Geçen hafta hava soğuk değildi.    (Την περασμένη εβδομάδα ο καιρός δεν ήταν κρύος)

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr