Μάθημα 21 – Παρατατικός

ŞİMDİKİ ZAMAN (HİKAYE KİPİ) / ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

  • Δηλώνει διάρκεια, επανάληψη και συνήθεια στο παρελθόν.
  • Σχηματίζεται με το τρίτο πρόσωπο του απλού ενεστώτα και τον αόριστο του συνδετικού ρήματος ‘είμαι’ .

Gel – iyor- dum       (ερχόμουν)  

Κατάφαση Ερώτηση  Άρνηση Αρνητική. Ερώ
sen seviyordun seviyor muydun? sevmiyordun sevmiyor muydun?
o seviyordu seviyor muydu? sevmiyordu sevmiyor muydu?
biz seviyorduk seviyor muyduk? sevmiyorduk sevmiyor muyduk?
siz seviyordunuz seviyor muydunuz? sevmiyordunuz sevmiyor muydunuz?
onlar seviyorlardı seviyorlar mıydı? sevmiyorlardı sevmiyorlar mıydı?

 

Eskiden sebze ve meyve sevmiyordum. (Παλιά δεν αγαπούσα φρούτα και λαχανικά)

Seni her zaman çok seviyordum.     (Σε αγαπούσα πολύ πάντα)

 

Στη Τούρκικη γλώσσα με τον Παρατατικό χρησιμοποιείτε πάρα πολύ και το  ρηματικό επίρρημα «-ken» (όταν)

ULAÇ –(Y)KEN< İ-KEN / Ρηματικόεπίρρημα  (όντας, ότανήμουνα)

Το «iken» είναι από τις καταλήξεις της τουρκικής που δεν ακολουθούν το βασικό κανόνα της αρμονίας των φωνηέντων, διατηρώντας το φωνήεν «e» ακόμη και μετά τα χοντρά φωνήεντα.

Το θέμα του συνδετικού ρήματος «i» χάνεται όταν η λέξη λήγει σε σύμφωνο, ενώ μετατρέπεται σε «y» όταν η λέξη λήγει σε φωνήεν:

Küçük – iken : küçükken   (όταν ήμουν μικρός)

Beş yaşında iken : beş yaşındayken   (όταν ήμουν πέντε χρονών)

 

Sen küçükken çok güzeldin.     (ήσουν πολύ όμορφη όταν ήσουν μικρή)

Ben beş yaşındayken dans ediyordum. (όταν ήμουν πέντε χρονών χόρευα)

 

 

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr