Μάθημα 3 – Αριθμοί – Numaralar

Η δημιουργία αριθμών στην τούρκικη είναι απλή και άμεση. Ο κανόνας είναι να ακολουθήσετε τον κανόνα της μείωσης των αριθμών όπως γίνεται και στα ελληνικά. Πρέπει να μάθετε τους αριθμούς από το 0 μέχρι το 10 όπως και το 10,20,30,40….100, 1.000, 1.000.000, 1.000.000,000… χωρίς οποιονδήποτε κανόνα. Οι υπόλοιποι αριθμοί έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του κανόνα και η εκμάθηση τους θέλει καλή εξάσκηση.

0 sıfır 21 yirmi bir
1 bir 22 yirmi iki
2 iki 30 otuz
3 üç 40 kırk
4 dört 50 elli
5 beş 60 altmış
6 altı 70 yetmiş
7 yedi 80 seksen
8 sekiz 90 doksan
9 dokuz 100 yüz
10 on 137 yüz otuz yedi
11 on bir 200 iki yüz
12 on iki 300 üç yüz
13 on üç 1,000 bin
14 on dört 2,000 iki bin
15 on beş 10,000 on bin
16 on altı 25,000 yirmi beş bin
17 on yedi 1,000,000 bir milyon
18 on sekiz 1,000,000,000 bir milyar
19 on dokuz
20 yirmi

 

 

 

 

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr