Μάθημα 6 – Παραγωγικές καταλήξεις – Yapım ekleri (Sıfat ekleri)

Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε κάποιες χρήσιμες παραγωγικές καταλήξεις

-lı, -li, -lu, -lü                             

 1-    Δηλώνει τόπο προέλευσης ή καταγωγής από τοπωνυμίες.

Εδώ ισχύει η μικρή φωνηεντική αρμονία. Δηλαδή:

όταν στη λήγουσα υπάρχει a, ı το προσωπικό επίθημα παίρνει lı

όταν στη λήγουσα υπάρχει e, i το προσωπικό επίθημα παίρνει li

όταν στη λήγουσα υπάρχει o, u το προσωπικό επίθημα παίρνει lu

όταν στη λήγουσα υπάρχει ö, ü το προσωπικό επίθημα παίρνει lü

Selanik (Θεσσαλονίκη)                       Selanikli   (Θεσσαλονικιός/ -ιά)

Atina                                                   Atina

İstanbul                                               İstanbullu

İspanya                                               İspanya

İtalya                                                   İtalyalı                       


  • Επιπλέον με τις καταλήξεις -lı, -li, -lu, -lü  παράγουμε επίθετα από ουσιαστικά με την έννοια της περιεκτικότητας μπορούμε να τα αποδώσουμε στα Ελληνικά και με την πρόθεση  <με>.
  • Süt  (γάλα )         süt (με γάλα) 

Şeker (ζάχαρη)   şekerli (με ζάχαρη)

Süt kahve     (καφές με γάλα)                      şekerli çay (τσάι με ζάχαρη)

  • H κατάληξη -lı, -li, -lu, -lü  χρησιμοποιείται επίσης για οπαδούς αθλητικών ομάδων:

Galatasaray     Galatasaraylı               A.E.K              Aekli

  • -sız,-siz,-suz,-süz 

Η καταλήξεις -sız,-siz,-suz,-süz δηλώνουν την έννοια μη περιεκτικότητας δηλαδή «χωρίς …..»

Sütsüz kahve (καφές δίχως γάλα)

Şekersiz çay (τσάι δίχως ζάχαρη)

Για να παράγουμε επαγγέλματα χρησιμοποιούμε τις καταλήξεις :

  • -cı,-ci,-cü,-cu

Μετά από τα σύμφωνα <ç,f,h,k,p,s,ş,t> έχουμε –çı,-çi,-çu,-çü

Kapı- Kapı          (πόρτα- θυρωρός )                      

Araba- Arabacı      (άμαξα – αμαξάς)                    

Siyaset- Siyasetçi    (πολιτική – πολιτικός)

  • – cik, -cık, -cük, -cuk  (-çik, -çık, -çuk, -çük)

Παράγουμε υποκοριστικά ουσιαστικά και επίθετα. Δεν ισχύει για όλα τα επίθετα. Τα επίθετα που τελειώνουν σε «k» χάνουν το τελικό «k»

Kedi kedicik    (γάτα- γατούλα)

Eleni    Elenicik (Ελένη- Ελενίτσα)           sıcak sıcacık (ζεστό- ζεστούτσικο)

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr