Μάθημα 7 – Δεικτικές αντωνυμίες – İşaret Zamirleri

Bu ( αυτός, -ή, -ό ) για κάτι που βρίσκεται κοντά μας

Şu (αυτός, -ή, -ό ) για κάτι που βρίσκεται λίγο μακριά μας

Ο (εκείνος, -ή, -ό)

Βunlar ( αυτοί, -ές -ά )

Şunlar ( αυτοί, -ές -ά )

Onlar (εκείνοι, -ές  -ά)

Στα Τούρκικα δεν υπάρχει το ρήμα «είμαι». Δηλώνουμε το ρήμα αυτό με κάποιες καταλήξεις τις οποίες θα αναφέρουμε στο επόμενο μάθημα. Το τρίτο πρόσωπο δεν παίρνει κατάληξη. Οπότε για να πω «Αυτό είναι αυτοκίνητο» λέω απλά «Bu araba»

Για έμφαση μπορώ να προσθέσω την κατάληξη «-dır»  –       «Bu arabadır».

Προσοχή! Η κατάληξη «-dır» δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε συχνά γιατί προκαλεί πλεονασμό. Για αυτό να το χρησιμοποιούμε μόνο όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση.

Βu ev.    Şu araba.     O defter.

Για να σχηματίσω πληθυντικό τρίτου πρόσωπου δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσω πληθυντικό και στο ουσιαστικό (ένας πληθυντικός αρκεί)

Bunlar ev. Şunlar araba. Onlar defter.

Τι είναι αυτό;  / Τι είναι αυτά;

Για να σχηματίσω ερώτηση, χρησιμοποιώ δεικτική αντωνυμία και την ερωτηματική αντωνυμία «ne» (τι;)

Βu ne?                           Bunlar ne?

Bu, masa                        Bunlar, masa

Ποίος είναι αυτός / -ή/ -ό ;

Για να ρωτήσω για ανθρώπους χρησιμοποιώ την ερωτηματική αντωνυμία «kim» (ποιος;)

Bu kim?                        Bunlar kim?

Bu, öğretmen                  Bunlar, öğretmen

 Soru eki / Eρωτηματικό μόριο (-mı?,-mi?-mu?,-mü?)

Για ερωτήσεις οι οποίες έχουν ως απάντηση «ναι ή όχι» (evet, hayır) χρησιμοποιούμε το ερωτηματικό μόριο και εδώ  ισχύει η μικρή φωνηεντική αρμονία. Δηλαδή:

όταν στη λήγουσα υπάρχει a, ı το ερωτηματικό μόριο είναι  mı?

όταν στη λήγουσα υπάρχει e, i  το ερωτηματικό μόριο είναι  mi?

όταν στη λήγουσα υπάρχει o, u  το ερωτηματικό μόριο είναι  mu?

όταν στη λήγουσα υπάρχει ö, ü  το ερωτηματικό μόριο είναι  mü?

Bu ev mi? (αυτό είναι σπίτι;)               Bu araba ?   (αυτό είναι αυτοκίνητο;)

(Δεικτική αντ.  +  ουσιαστικό + ερωτηματικό μόριο)          

Η πιθανές απαντήσεις είναι:                                   

Evet, bu ev.   (ναι, αυτό είναι σπίτι)

Hayır, bu ev değil. (όχι, αυτό δεν είναι αυτοκίνητο)

Για να σχηματίσουμε αρνητικές προτάσεις με τα ουσιαστικά και τα επίθετα χρησιμοποιούμε το μόριο değil-. (δεν)

Bu araba mı?                                       Hayır, bu araba değil.

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr