Μάθημα 14 – Ετεροπροσωπία

Στην περίπτωση της  ετεροπροσωπίας οι καταλήξεις –me (-ma) κλίνονται με τις κτητικές καταλήξεις (-im,-in,-i,-imiz,-iniz,-leri) και έχουν προσωπική έννοια.

Στις σύνθετες προτάσεις, με δυο διαφορετικά υποκείμενα, χρησιμοποιούμε τα ρηματικά ουσιαστικά με την κατάληξη –me, -ma και τα κλίνουμε με τις κτητικές καταλήξεις οι οποίες καθορίζουν το πρόσωπο της πλάγιας πρότασης

 

Ahmet senin çalışmanı istiyor.  (Ο Αχμέτ θέλει να δουλέψεις εσύ)

Ahmet onun çalışmasını istiyor. (Ο Αχμέτ θέλει να δουλέψει αυτός)

 

Επειδή στην ετεροπροσωπία το πρόσωπο του ρηματικού ουσιαστικού φανερώνεται στις κτητικές καταλήξεις, το υποκείμενο, αν αναφέρεται (συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε), πρέπει να είναι στην γενική.

 

(sizin) Buradan gitmenizi istiyoruz. (Θέλουμε να φύγετε από εδώ)

Biz, senin konuşmana alıştık.          (-Εμείς- συνηθίσαμε να μιλάς εσύ)

 

 

ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ+ΠΤΩΣΕΙΣ

 

Όπως στην ταυτοπροσωπία έτσι και στην ετεροπροσωπία κάθε ρήμα συντάσσεται με την κατάλληλη πτώση.

 

Στα Τουρκικά για να χρησιμοποιήσουμε το «πρέπει» (gerek,lazım) αρκεί να πάρουμε τα ρήματα σε μορφή ετεροπροσωπίας χωρίς καμία πτώση. 

Benim gelmemgerek/lazım                 Πρέπει να έρθω (ο ερχομός μου είναι αναγκαίος)
Sen      gelmen  gerek/lazım                Πρέπει να έρθεις
Onun   gelmesi  gerek/lazım                Πρέπει να έρθει
Bizim gelmemiz gerek/lazım               Πρέπει να έρθουμε
Sizin gelmenizgerek/lazım                  Πρέπει να έρθετε
Onların gelmelerigerek/lazım Πρέπει  να έρθουν

 

 

Έχουμε δυο πιθανές μορφές για αρνητική μορφή:

Benim gelmemem gerek/ lazım Πρέπει να μην έρθω.
Benim gelmem gerek/ lazım değil. Ο ερχομός μου δεν είναι αναγκαίος.

 

 

Η ερώτηση είναι ως εξής:

 

Benim gelmem gerek mi/ lazım mı? Πρέπει να έρθω;

 

 

 

 

 

ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ+ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ  ΠΤΩΣΗ

 

Το απαρέμφατο, στην ετεροπροσωπία μπαίνει σε αιτιατική όπως απαιτεί το κυρίως ρήμα.

Benim gelmemiistiyor. (θέλει να έρθω)

Senin gelmeni istiyor.

Onun gelmesini istiyor.

Bizim gelmemizi istiyor.

Sizin gelmenizi istiyor.

Onların gelmelerini istiyor.

gelmememi istiyor.(θέλει να μην έρθω)

gelmemeni istiyor.

gelmemesini istiyor.

gelmememizi istiyor.

gelmemenizi istiyor.

gelmemelerini istiyor.

gelmemi istemiyor. (δεν θέλει να έρθω)

gelmeni istemiyor.

gelmesini istemiyor.

 gelmemizi istemiyor.

gelmenizi istemiyor.

gelmelerini istemiyor.

 

Benim gelmemi istiyor mu? (θέλει να έρθω; )

Senin gelmeni istiyor mu?

Onun gelmesini istiyor mu?

Bizim gelmemizi istiyor mu?

Sizin gelmenizi istiyor mu?

Onların gelmelerini istiyor mu?

gelmemi istemiyor mu? (δεν θέλει να έρθω;)

gelmeni istemiyor mu?

gelmesini istemiyor mu?

 gelmemizi istemiyor mu?

gelmenizi istemiyor mu?

gelmelerini istemiyor mu?

 

    

 

 

 

 

 

ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ+ ΔΟΤΙΚΗ  ΠΤΩΣΗ

 

 

Benim gülmeme kızıyor  (θυμώνει με το γέλιο μου/ θυμώνει που γελάω)

Senin gülmene kızıyor.

Onun gülmesine kızıyor

Bizim gülmemize kızıyor.

Sizin gülmenize kızıyor.

Onların gülmelerine kızıyor.

gülmememe kızıyor (θυμώνει που δεν γελάω)

gülmemene kızıyor.

gülmemesine kızıyor

gülmememize kızıyor.

gülmemenize kızıyor.

gülmemelerine kızıyor

gülmeme kızmıyor (δεν θυμώνει που  γελάω)

gülmene kızmıyor.

gülmesine kızmıyor

gülmemize kızmıyor.

gülmenize kızmıyor.

gülmelerine kızmıyor.

Benim gülmeme kızıyor mu?(θυμώνει με το γέλιο μου/ θυμώνει που γελάω;)

Senin gülmene kızıyor mu?

Onun gülmesine kızıyor mu?

Bizim gülmemize kızıyor mu?

Sizin gülmenize kızıyor mu?

Onların gülmelerine kızıyor mu?

gülmememe kızıyor mu? (θυμώνει που δεν γελάω;)

gülmemene kızıyor mu?

gülmemesine kızıyor mu?

gülmememize kızıyor mu?

gülmemenize kızıyor mu?

gülmemelerine kızıyormu?

    

 

 

ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ+ ΤΟΠΙΚΗ  ΠΤΩΣΗ

 

Benim su içmemde yarar var.(υπάρχει όφελος στο να πίνω νερό / είναι ωφέλιμο να πίνω νερό.)

Senin su içmende yarar var.

Onun su içmesinde yarar var.

Bizim su içmemizde yarar var.

Sizin su içmenizde yarar var.

Onların su içmelerinde yarar var.

suiçmemdeyararyok.(δεν υπάρχει όφελος στο να πίνω νερό / δεν είναι ωφέλιμο να πίνω νερό.)

su içmende yarar yok.

su içmesinde yarar yok.

su içmemizde yarar yok.

su içmenizde yarar yok.

su içmelerinde yarar yok.

su içmemde yarar var mı?(υπάρχει όφελος στο να πίνω νερό; / είναι ωφέλιμο να πίνω νερό;)

su içmende yarar varmı?

su içmesinde yarar var mı?

su içmemizde yarar var mı?

su içmenizde yarar var mı?

su içmelerinde yarar var mı?

 

 

ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ+ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΠΤΩΣΗ

Benim konuşmamdan sıkıldı. (βαρέθηκε να μιλάω/ βαρέθηκε την ομιλία μου.)

Senin konuşmandan sıkıldı.

Onun konuşmasından sıkıldı.

Bizim konuşmamızdan sıkıldı.

Sizin konuşmanızdan sıkıldı.

Onların konuşmalarından sıkıldı.

konuşmamamdan sıkıldı. (βαρέθηκε που δεν μιλάω)

konuşmamandan sıkıldı.

konuşmamasından sıkıldı.

konuşmamamızdan sıkıldı.

konuşmamanızdan sıkıldı.

konuşmamalarından sıkıldı.

konuşmamdan sıkıldı mı? (βαρέθηκε να μιλάω;/ βαρέθηκε την ομιλία μου;)

konuşmandan sıkıldı mı?

konuşmasından sıkıldı mı?

 konuşmamızdan sıkıldı mı?

konuşmanızdan sıkıldı mı?

konuşmalarından sıkıldı mı?

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr