Μάθημα 4 – ΕΥΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΛΙΣΗ

ΕΥΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΛΙΣΗ / DİLEK KİPİ  

 

Η dilek kipi εκφράζει κάποια ευχή ή επιθυμία, που αναφέρεται στο παρόν, στο παρελθόν ή στο μέλλον. Για έμφαση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «keşke» (μακάρι)

Σχηματίζεται με την κατάληξη «-sa, -se » .

Στην ερώτηση το χρησιμοποιούμε για να ζητήσουμε συμβουλή από κάποιον (λες να;)

 

Ben gelsem(να /ας έρθω) gelmesem(να/ας μην έρθω) gelsem mi?(να έρθω;) gelmesem mi?(να μην έρθω;)
Sen gelsen gelmesen gelsen mi? gelmesen mi?
O gelse gelmese gelse mi? gelmese mi?
Biz gelsek gelmesek gelsek mi? gelmesek mi?
Siz gelseniz gelmeseniz gelseniz mi? gelmeseniz mi?
Onlar gelseler gelmeseler gelseler mi? gelmeseler mi?

 

Keşke daha iyi bir iş bulsak. (Μακάρι να βρούμε μια καλύτερη δουλειά)

Ah keşke zengin olsam! (Αχ, μακάρι να γίνω πλούσιος )

 

 

saydı,  -seydi

Eυχή απίθανη στο παρελθόν, παρόν ή μέλλον. (μακάρι να…..)

Εκφράζουμε τις ευχές μας οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν ή δεν θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον.

Ben gelseydim(να/ας ερχόμουν) gelmeseydim(να/ας μην ερχόμουν) gelse miydim?(να ερχόμουν;) gelmese miydim?(να μην ερχόμουν;)
Sen gelseydin gelmeseydin gelse miydin? gelmese miydin?
O gelseydi gelmeseydi gelse miydi? gelmese miydi?
Biz gelseydik gelmeseydik gelse miydik? gelmese miydik?
Siz gelseydiniz gelmeseydiniz gelse miydiniz? gelmese miydiniz?
Onlar gelseydiler gelmeseydiler gelse miydiler? gelmese miydiler?

 

Keşke partiye siz de gelseydiniz.

(Μακάρι να ερχόσασταν και εσείς στο πάρτι

Keşke yarın burada kalsaydın.

(Μακάρι να έμενες εδώ.)

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr