Μάθημα 7 – Υποθετικός λόγος – Koşul (Şart)

Δηλώνει μια προϋπόθεση, έναν όρο υπό τον οποίο είναι δυνατό να ισχύει, να συμβαίνει ή όχι αυτό που λέγεται στην κύρια πρόταση.

Η υποθετική έγκλιση (όπως και η ευχετική) δηλώνεται με τις καταλήξεις -sa, -seμε την διαφορά ότι στην υπόθεση θέλουμε κάποιο χρόνο. Για την έμφαση χρησιμοποιείται η λέξη «eğer» (εάν). Στην απόδοση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορους χρόνους, αναλόγως με το νόημα.

1-    Geniş zamanın koşulu (αν έρθει)

Βen gelirsem gelmezsem
Sen gelirsen gelmezsen
O gelirse gelmezse
Biz gelirsek gelmezsek
Siz gelirseniz gelmezseniz
Onlar gelirseler gelmezseler

 

Sen gidersen, ben de giderim. (αν πας εσύ, θα πάω και εγώ)

Yasemin gelirse, sen de gel!.  (αν έρθει η Γιασεμίν, έλα και εσύ!)

Şirkete gelirseniz, müdürle görüşebilirsiniz.

(αν έρθετε στην εταιρία, μπορείτε να συναντηθείτε με τον διευθυντή.)

 

2-    Gelecek zamanın koşulu (αν πρόκειται να έρθει ή αν σίγουρα θα έρθει)

 

Ben geleceksem gelmeyeceksem
Sen geleceksen gelmeyeceksen
O gelecekse gelmeyecekse
Biz geleceksek gelmeyeceksek
Siz gelecekseniz gelmeyecekseniz
Onlar gelecekseler gelmeyecekseler

 

Eğer sen gitmeyeceksen ben de gitmeyeceğim.

(αν δεν πας εσύ, δεν θα πάω και εγώ.)

 

Ali partiye gelecekse ben de gelirim.

(Αν έρθει ο Αλί στο πάρτι, έρχομαι και εγώ)

 

 

3-    Şimdiki zamanın koşulu (αν έρχεται)

Κάτι πραγματικό που γίνεται την ώρα που μιλάμε.

 Ben geliyorsam gelmiyorsam
Sen geliyorsan gelmiyorsan
O geliyorsa gelmiyorsa
Biz geliyorsak gelmiyorsak
Siz geliyorsanız gelmiyorsanız
Onlar geliyorsalar gelmiyorsalar

 

Duymuyorsanız, daha yüksek sesle konuşabilirim.

(Αν δεν ακούτε, μπορώ να μιλήσω πιο δυνατά.)

 

O yapıyorsa ben de yaparım.

(Αν το κάνει αυτός, το κάνω και εγώ)

4-    Belirli geçmiş zaman koşulu (αν ήρθε ή αν έχει έρθει) – άμεση γνώση

 

Βen geldiysem gelmediysem
Sen geldiysen gelmediysen
O geldiyse gelmediyse
Biz geldiysek gelmediysek
Siz geldiyseniz gelmediyseniz
Onlar geldiyseler gelmediyseler

Eğer annen geldiyse,baban da gelir.

(Αν ήρθε η μαμά σου, θα έρθει και ο μπαμπάς σου)

 

Böyle konuştuysam, senin iyiliğin için konuştum.

Αν μίλησα έτσι, μίλησα για το καλό σου.)

Anlamadıysan, neden anladım dedin?

(Αν δεν κατάλαβες, γιατί είπες ότι κατάλαβες;)

 

5-    Belirsiz geçmiş zaman koşulu (αν ήρθε ή αν έχει έρθει) – έμμεση γνώση

 

Βen gelmişsem gelmemişsem
Sen gelmişsen gelmemişsen
O gelmişse gelmemişse
Biz gelmişseniz gelmemişsek
Siz gelmişseniz gelmemişseniz
Onlar gelmişseler gelmemişseler

 

O söylemişse, mutlaka doğrudur. (Αν το είπε αυτός, οπωσδήποτε θα είναι αλήθεια.)

Onlar evlenmişse, yakında çocuk da yaparlar.

(Αν παντρεύτηκαν αυτοί, σύντομα θα κάνουν και παιδί )

Koşul kipi «İsEm»  (Υποθετικός λόγος του «είμαι» )

Χρησιμοποιείται για πραγματοποιήσιμες υποθέσεις για το παρόν. Προστίθεται στα ουσιαστικά, επιρρήματα, επίθετα. Στις λέξεις που λήγουν σε φωνήεν δεν ξεχνάμε το  «y».

Ben güzelsem güzel değilsem
Sen güzelsen güzel değilsen
O güzelse güzel değilse
Biz güzelsek güzel değilsek
Siz güzelseniz güzel değilseniz
Onlar güzelseler güzel değilseler

 

Bugün hastaysan, okula gitme. (Αν είσαι σήμερα άρρωστος, μην πας στο σχολείο)

Evde değilseniz, bana haber veriniz.  (Αν δεν είστε στο σπίτι ενημερώστε με)

Dilek- hikaye kipi   – (αν είχε έρθει- αν ερχόταν)

Κάτι που ήταν πιθανό να συμβεί στο παρελθόν αλλά δεν πραγματοποιήθηκε. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και για σκέψεις τωρινές ή μελλοντικές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Στην απόδοση χρησιμοποιούνται συχνά και οι σύνθετοι χρόνο geniş zamanın hikayesi (gelirdim)– gelecek zamanın hikayesi (gelecektim)

Ben gelseydim gelmeseydim
Sen gelseydin gelmeseydin
O gelseydi gelmeseydi
Biz gelseydik gelmeseydik
Siz gelseydiniz gelmeseydiniz
Onlar gelselerdi gelmeselerdi

 

Dün partiye gelseydin, çok eğlenirdin.

(Αν ερχόσουν χθες στο πάρτι, θα διασκέδαζες πολύ)

Şansın olsaydı, hangi dönemde yaşamak isterdin?

(Αν είχες την ευκαιρία σε ποια εποχή θα ήθελες να ζήσεις;)

Daha erken uyansaydım, otobüse yetişecektim.

(Αν ξυπνούσα νωρίτερα, θα προλάβαινα το λεωφορείο)

 

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr