Μάθημα 2 – Χρονικές Μετοχές – ORTAÇLAR

 

  • -diğim, -dığım, -duğum, -düğüm  zaman      (όταν….)
  • -diğimde, -dığımda, -duğumda, -düğümde 
  • -eceğim, – acağım  zaman (όταν θα……)

Χρησιμοποιούνται για χρονικές προτάσεις και κλίνονται με κτητικές καταλήξεις. Το –dIğIm zaman και το –dIğImdA  αναφέρονται στο παρόν και στο παρελθόν και το  –EcEğİm zaman στο μέλλον.  Το –dIğIm zaman με το επίρρημα tam αποκτά την έννοια την στιγμή που.. και με το επίθετο her  την έννοια κάθε φόρα που..

 
Ben geldiğimde geldiğim zaman      geleceğim zaman
Sen geldiğinde geldiğin zaman      geleceğin zaman
O geldiğinde geldiği zaman      geleceği zaman
Biz geldiğimizde geldiğimiz zaman geleceğimiz zaman
Siz geldiğinizde geldiğiniz zaman geleceğiniz zaman
Onlar geldiklerinde geldikleri zaman gelecekleri zaman

 

Ben gelmediğimde gelmediğim zaman gelmeyeceğim zaman
Sen gelmediğinde gelmediğin zaman gelmeyeceğin zaman
O gelmediğinde gelmediği zaman gelmeyeceğinzaman
Biz gelmediğimizde gelmediğimiz zaman gelmeyeceğimiz zaman
Siz gelmediğinizde gelmediğiniz zaman gelmeyeceğiniz zaman
Onlar gelmediklerinde  gelmedikleri zaman gelmeyecekleri zaman

 

Siz çalıştığınız zaman ben çocuğa bakarım.  (Όταν δουλεύετε εσείς, εγώ φροντίζω το παιδί)

Eve döneceğin zaman beni de al.  (Όταν θα επιστρέψεις σπίτι, πάρε και έμενα.)

Tam evden çıkacağım zaman telefon çaldı.

(Την ώρα που θα έβγαινα από το σπίτι χτύπησε το τηλέφωνο.)

 

  • -diğim, -dığım, -duğum, -düğüm  sırada     (την ώρα που, όταν – πιο πολύ στην κατάφαση)
  • -diğim, -dığım, -duğum, -düğüm  anda (την στιγμή που…. πιο πολύ στην κατάφαση)
  • eceğim, – acağım  sırada (την ώρα που θα…. πιο πολύ στην κατάφαση)
  • eceğim, – acağım  anda(την στιγμή που θα…. πιο πολύ στην κατάφαση)

Öğretmen odaya girdiği anda herkes sustu.

(Την στιγμή που μπήκε ο δάσκαλος στην αίθουσα σώπασαν όλοι.)

Polis olay yerine geldiği sırada hırsız kaçmıştı.

(Την ώρα που η αστυνομία έφτασε στον τόπο εγκλήματος ο κλέφτης το είχε σκάσει.)

Tam işten çıkacağım sırada müdür beni odasına çağırdı.

(Την στιγμή που θα έβγαινα από την δουλειά ο διευθυντής με κάλεσε στο δωμάτιο του.)

 

  • -ince, -ınca, -unca-, -ünce (μόλις, όταν, αφού )

 

Χρησιμοποιείται όταν μια πράξη διαδέχεται άμεσα την άλλη.  Μπορεί να έχει και αιτιολογική έννοια. (συνήθως στην άρνηση)

 

İşten izin alınca İstanbul’a gideceğim.

(Όταν πάρω άδεια από την δουλειά θα πάω στην Κωνσταντινούπολη)

Telefon çalınca çok korktum. (Φοβήθηκα πολύ όταν χτύπησε το τηλέφωνο)

Seni göremeyince çok endişelendim. (Ανησύχησα πολύ που δεν σε είδα.)

 

  • -r, -mez  (με το που… μόλις)

Έχει την ίδια χρήση με το –ince με την διαφορά ότι είναι πιο άμεσο. Σχηματίζεται με το τρίτο πρόσωπο του Geniş Zaman (κατάφαση-άρνηση). Ο χρόνος και το πρόσωπο φανερώνεται από το ρήμα της κυρίας πρότασης. Δεν έχει αρνητικό τύπο.

 

Βiz evden gider gitmez Ayşe gelmiş. (Με το που φύγαμε από το σπίτι ήρθε η Αϊσέ)

Seni görür görmez aşık oldum. (Σε ερωτεύτηκα μόλις σε είδα)

 

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr