Τα σημεία στίξης \ Noktalama İşaretleri

Parantez (ayraç) ()  « » Παρένθεση
İki nokta : Δυο τελείες
Kesme işareti Απόστροφος
Kısa çizgi Παύλα
Nokta . Τελεία
Noktalı virgül ; Άνω τελεία
Soru işareti ? Ερωτηματικό
Tırnak işareti ¨ ¨ Εισαγωγικά
Virgül , Κόμμα
Ünlem işareti ! Θαυμαστικό
Üç nokta Αποσιωπητικά

 

Η χρήση τους δεν διαφέρει από την Ελληνική γλώσσα.

Προσοχή!  

Στη Τούρκικη γλώσσα το ερωτηματικό είναι  (?) και όχι (;) όπως είναι στα Ελληνικά. Το (;) χρησιμοποιείτε ως άνω τελεία.

Ποιοι είμαστε.

Το turkology.gr είναι ένα καινούριο site το οποίο υποστηρίζεται από ανθρώπους που αγαπούν τόσο την Τούρκικη όσο και την Ελληνική γλώσσα. Σκοπός του site είναι να διευκολύνει τους μαθητές της Τούρκικης γλώσσας σε κάθε εμπόδιο που θα συναντήσουν.

Είναι δωρεάν;

Όλα τα μαθήματα και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν.
Ακολουθήστε μας : Twitter | Facebook
turkology.gr Copyright © 2012 All rights reserved.Developed by all-web.gr